boy girl

Letní kurzy češtiny 2022

KURZY ČEŠTINY A DOUČOVÁNÍ - DOSPĚLÍ

Harmonogram kurzů léto 2022  ( 4 - 8 studentů ve skupině )

 

 

 

 

 

 

Kurz pro dospělé A1

Termín: 12. 7. 2022 - 30. 8. 2022
Den a čas: 
úterý 18.00 - 19.30
Počet: 8 lekcí x 90 minut
Místo: učebna (Muzeum)
Cena: 1600 Kč (200 Kč/90 minut)

 

Kurz je určený mírně pokročilým studentům, kteří si chtějí zlepšit mluvený projev, rozšířit slovní zásobu a zopakovat gramatiku. Kurz bude zaměřen především na konverzaci a procvičení gramatických jevů podle potřeb skupiny. Studenti by měli umět učivo, které odpovídá lekcím 1-12 v učebnici Česky krok za krokem 1 od Lídy Holé.

 

 

Survival Skills (TURNUS 1)

Termín: 12. 7. 2022 - 21. 7. 2022
Den a čas: 
úterý, středa, čtvrtek 17.00 - 20.15
Počet: 24 lekcí x 45 minut
Místo: online
Cena: 2400 Kč (100 Kč/45 minut)


 

Survival Skills (TURNUS 2)

Termín: 26. 7. 2022 - 4. 8. 2022
Den a čas: 
úterý, středa, čtvrtek 17.00 - 20.15
Počet: 24 lekcí x 45 minut
Místo: učebna (Muzeum)
Cena: 
2400 Kč (100 Kč/45 minut)


 

Survival Skills (TURNUS 3)

Termín: 9. 8. 2022 - 18. 8. 2022
Den a čas: úterý, středa, čtvrtek 17.00 - 20.15
Počet: 24 lekcí x 45 minut
Místo: učebna (Muzeum)
Cena: 2400 Kč (100 Kč/45 minut)

 


Survival Skills (TURNUS 4)

Termín: 23. 8. 2022 - 1. 9. 2022
Den a čas: úterý, středa, čtvrtek 17.00 - 20.15
Počet: 24 lekcí x 45 minut
Místo: online
Cena: 2400 Kč (100 Kč/45 minut)

 

 

Kurz pro dospělé Ukrajince (začátečníci)

Termín: 11.7. 2022 - 24. 8. 2022
Den a čas: pondělí a středa 11.00 - 12.30
Počet: 14 lekcí x 90 minut
Místo: online
Cena: zdarma

 

Kurz pro dospělé Ukrajince (začátečníci)

Termín: 11.7. 2022 - 24. 8. 2022
Den a čas: 
pondělí a středa 17.00 - 18.30
Počet: 14 lekcí x 90 minut
Místo: učebna (Muzeum)
Cena: zdarma

 

Kurz pro dospělé Ukrajince (falešní začátečníci)

Termín: 11.7. 2022 - 24. 8. 2022
Den a čas: 
pondělí a středa 19.00 - 20.30
Počet: 14 lekcí x 90 minut
Místo: učebna (Muzeum)
Cena: zdarma

 

 

Speciální konverzační klub - večerní toulky Prahou (min. level A2)

Termín: 12. 7. 2022 - 30. 8. 2022
Den a čas: úterý 18.00 - 19.30
Počet: 8 lekcí x 90 minut
Místo: Praha
Cena: 800 Kč (100 Kč/90 minut)

 

 

Příprava na zkoušky k trvalému pobytu/občanství online

 

Příprava na zkoušku A2

Termín: 11. 7. - 31. 8. 2022
Den a čas: pondělí a středa 09:00 - 10:30
Počet: 16 lekcí x 90 minut
Místo: online
Cena: 3840 Kč (240 Kč/90 minut)


Pro koho je kurz určený?

Kurz je určený mírně pokročilým studentům, kteří se česky učí už poměrně dlouhou dobu a zvládají vyjádřit základní informace o sobě, své rodině, místě, kde bydlí, o zaměstnání, nakupování, počasí, cestování atd.

Co musím umět?

Umím komunikovat v běžných situacích vyžadujících jednoduchou přímou výměnu informací o známých tématech a činnostech. Zvládnu velmi krátkou společenskou konverzaci, i když obvykle nerozumím natolik, abych konverzaci sám/sama dokázal(a) udržet. Umím se vyjadřovat v minulém, přítomném i budoucím čase. Dokážu popsat svou rodinu, místo, kde bydlím, zaměstnání ad. Umím vyjádřit své pocity a emoce (např. není mi dobře, bolí mě hlava apod.). Měl/a bych umět učivo, které odpovídá prvním dvanácti lekcím v učebnici Česky krok za krokem 1 od Lídy Holé.

Jak v tomto kurzu pracujeme?

Zkouška se skládá ze 4 částí: čtení s porozuměním, poslech s porozuměním, psaní a mluvení. V kurzu dostanete příležitost si všechny tyto dovednosti procvičit na jednotlivých tématech, která Vás mohou u zkoušky potkat. Zatímco v hodinách se soustředíme hlavně na mluvený projev, trénink dalších dovedností lektor umožňuje zejména formou domácích úkolů a diskuze nad nimi. Upozorňujeme proto studenty, že kurz je náročný na čas věnovaný domácí přípravě.


 

 

Na kurz je možné se přihlásit i v průběhu semestru.

Pro více informaci a přihlášení nás kontaktujte. 

 

 

 

Individuální kurzy a doučování - čekací doba na lektora zhruba 2-3 týdny.

Kdy: čas dle vašeho výběru
Kde: Učebna Praha 1  /  u Vás doma nebo kdekoliv jinde
Cena: 320 Kč/60 minut /  450 Kč/60 min

 

Příprava na zkoušku A2 nebo B1

Kdy: čas dle vašeho výběru
Kde: Učebna Praha 1   /  u Vás doma nebo kdekoliv jinde
Cena: 360 Kč/60 minut  /  490 Kč/60 min