boy girl

Příprava na zkoušku A2 a B1

Příprava na zkoušky k trvalému pobytu A2

 

Příprava na zkoušku A2

Termín: 31.1. - 14.4. 2022
Den a čas: pondělí, úterý, čtvrtek 09:00 - 10:00
Počet: 33 lekcí x 60 minut
Místo: online
Cena: 5775 Kč (175 Kč/60 minut)

 

Pro koho je kurz určený?

Kurz je určený mírně pokročilým studentům, kteří se česky učí už poměrně dlouhou dobu a zvládají vyjádřit základní informace o sobě, své rodině, místě, kde bydlí, o zaměstnání, nakupování, počasí, cestování atd.

 

Co musím umět?

Umím komunikovat v běžných situacích vyžadujících jednoduchou přímou výměnu informací o známých tématech a činnostech. Zvládnu velmi krátkou společenskou konverzaci, i když obvykle nerozumím natolik, abych konverzaci sám/sama dokázal(a) udržet. Umím se vyjadřovat v minulém, přítomném i budoucím čase. Dokážu popsat svou rodinu, místo, kde bydlím, zaměstnání ad. Umím vyjádřit své pocity a emoce (např. není mi dobře, bolí mě hlava apod.). Měl/a bych umět učivo, které odpovídá prvním dvanácti lekcím v učebnici Česky krok za krokem 1 od Lídy Holé.

 

Jak v tomto kurzu pracujeme?

Zkouška se skládá ze 4 částí: čtení s porozuměním, poslech s porozuměním, psaní a mluvení. V kurzu dostanete příležitost si všechny tyto dovednosti procvičit na jednotlivých tématech, která Vás mohou u zkoušky potkat. Zatímco v hodinách se soustředíme hlavně na mluvený projev, trénink dalších dovedností lektor umožňuje zejména formou domácích úkolů a diskuze nad nimi. Upozorňujeme proto studenty, že kurz je náročný na čas věnovaný domácí přípravě.

 

 

Příprava na zkoušky k občanství B1

Příprava na zkoušku B1

Termín: 31.1.- 14.4. 2022
Den a čas: úterý, středa, čtvrtek 17:30 - 18:30
Počet: 33 lekcí x 60 minut
Místo: online
Cena: 5775Kč (175 Kč/60 minut)

 

Pro koho je kurz určený?
Kurz je pro středně pokročilé studenty, kteří jsou aktivními uživateli jazyka a zvládají se samostatně dorozumět ve většině běžných situací (např. u lékaře, na úřadech, v obchodech, při telefonních rozhovorech, na letišti atd.).
 

Co musím umět?
Do tohoto kurzu se můžete přihlásit, pokud rozumíte hlavním myšlenkám, které se týkají běžných témat, s nimiž se pravidelně setkáváte v práci, ve škole, ve volném čase atd. Vaše čeština je na takové úrovni, že si dokážete poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování. Umíte napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře znáte. Dokážete jednoduše popsat své zážitky a plány a vysvětlit své názory. Předpokládá se, že se česky učíte již dlouho dobu a orientujete se v gramatickém systému. Před vstupem do kurzu byste měli mít probrané učivo, které odpovídá celé učebnici Česky krok za krokem 1 od Lídy Holé.
 

Jak v tomto kurzu pracujeme?
Zkouška se skládá ze 4 částí: čtení s porozuměním, poslech s porozuměním, psaní a mluvení. V kurzu dostanete příležitost si všechny tyto dovednosti procvičit na jednotlivých tématech, která Vás mohou u zkoušky potkat.

V hodinách věnujeme prostor modelovým testům i nácviku mluvení. Psaní studenti trénují v domácích úkolech, které pak lektor anonymizuje a společně se studenty v hodinách analyzuje. Zejména písemná část bývá pro kandidáty u zkoušky náročná, zájemci o tento kurz by proto měli počítat s tím, že se opravdu vyplatí věnovat čas domácí přípravě a zodpovědně dělat domácí úkoly.