girl boy

Kurzy pro firmy

Naše kurzy garantují praxí ověřené postupy, jsou velmi variabilní a lze je přizpůsobit různým typům mluvčích. Díky mnohaletým zkušenostem s výukou češtiny pro cizince všech úrovní a národností je naše Centrum Czech In schopno nabídnout kurzy skutečně šité na míru specifickým potřebám a požadavkům účastníků i jejich zaměstnavatelů. Co se týče metodologie, učební plány jsou založeny na moderním komunikačním přístupu k jazykové výuce. Učitelé používají při výuce různé materiály a zdroje pro výuku, čímž je zajištěna rozmanitost témat i slovní zásoby. Cílem našich kurzů je připravit účastníky na reálné komunikační situace, podpořit jejich profesní schopnosti a poskytnout jim nejen komunikační prostředky, ale také užitečné návody a sociokulturní znalosti důležité pro fungování ve firmě i v české společnosti obecně.

 

Plánování a příprava efektivního kurzu češtiny:

  1. Sdělíte nám počet kolegů/zaměstnanců, kteří se budou kurzu češtiny účastnit.
  2. Určíme jejich aktuální úroveň znalosti češtiny A1 - C1.
  3. Vyberete témata výuky, o něž mají účastníci zájem.
  4. Připravíme časovou a finanční kalkulaci kurzu na základě počtu účastníků, jejich úrovně a zvolených témat.
  5. Zvolíte si dny a časy, které Vaší firmě pro výuku nejlépe vyhovují.