girl boy

O nás

Centrum Czech In, s.r.o. je sociálním podnikem nestátní neziskové organizace Poradna pro integraci, která se již od roku 1997 zabývá integrací cizinců do české společnosti, a má tak mnohaleté zkušenosti s prací s cizinci různého sociokulturního zázemí.

 

Centrum Czech In se primárně zaměřuje na výuku češtiny jako cizího jazyka pro děti i dospělé. Naším cílem je umožnit rychlé začlenění dětí i dospělých do české společnosti a mezi vrstevníky prostřednictvím výuky majoritního jazyka. Vzhledem k tomu, že se hlásíme k principům sociálního podnikání, část příjmů je využívána Poradnou pro integraci na další podporu cizinců žijících v České republice.

 

Czech In pořádá skupinové i individuální kurzy češtiny pro děti a dospělé. Dětské kurzy probíhají také v mateřských, základních a středních školách a poskytují podporu žákům, pro které je čeština cizím jazykem. Při výuce se vždy soustředíme na všechny jazykové dovednosti, rozvíjíme hravou formou slovní zásobu, pomáháme s českou gramatikou, procvičujeme pravopis i správnou výslovnost. Důležité jsou pro nás individuální jazykové potřeby každého účastníka.

 

V naší nabídce jsou od roku 2013 také kurzy cizích jazyků, které v současné době zahrnují výuku angličtiny, italštiny, ruštiny a španělštiny pro dospělé.

 

Dále zajišťujeme rovněž profesionální kurzy češtiny pro firmy nebo semináře interkulturních dovedností připravené na míru každé společnosti či instituci.

 

Informace o právech klientů Centra Czech In v souvislosti se zpracováním osobních údajů.