girl boy

O nás

V sociálním podniku Centrum Czech In, s.r.o. pro Vás pořádáme skupinové i individuální kurzy češtiny pro děti a dospělé. Výuka probíhá v našich učebnách nebo přímo u Vás doma. Dětské kurzy realizujeme také v mateřských, základních a středních školách, kde poskytujeme podporu žákům, pro které je čeština cizím jazykem. Při výuce se vždy soustředíme na všechny jazykové dovednosti, rozvíjíme hravou formou slovní zásobu, pomáháme s českou gramatikou, procvičujeme pravopis i správnou výslovnost. Důležité jsou pro nás individuální jazykové potřeby každého účastníka. Dále zajišťujeme rovněž profesionální kurzy češtiny pro firmy nebo semináře interkulturních dovedností připravené na míru každé společnosti či instituci.

 

Centrum Czech In bylo založeno nestátní neziskovou organizací Poradna pro integraci, která se již od roku 1997 zabývá integrací cizinců do české společnosti, a má tak mnohaleté zkušenosti s prací s cizinci různého sociokulturního zázemí. Dlouhodobě se hlásíme k principům sociálního podnikání tak, jak je definuje MPSV. Naším společensky prospěšným cílem je umožnit rychlé začlenění dětí i dospělých do české společnosti prostřednictvím efektivní výuky českého jazyka, a dále vzdělávat odbornou i širokou veřejnost v otázkách integrace a oblasti interkuturních dovedností. Naplňujeme tak sociální princip podpory naší cílové skupiny cizinců žijících v České republice. V případě kurzů cizích jazyků zaměstnáváme vedle českých lektorů také rodilé mluvčí - cizince. V minulosti jsme spolupracovali např. s lektory z Itálie, Ruska, Španělska či USA. Zároveň naplňujeme tzv. místní princip, protože jako lektory českého jazyka zaměstnáváme především rodilé mluvčí - místní obyvatele a dále osoby, které v Praze, resp. v Ústeckém kraji dlouhodobě pobývají.  Samozřejmě úzce spolupracujeme jak s Poradnou pro integraci, tak také s dalšími aktéry, kteří působí v oblasti integrace v našem okolí (např. organizace META).

 

V rámci ekonomického principu jsou veškeré zisky z naší činnosti reinvestovány zpět do rozvoje sociálního podniku, resp. část příjmů je využívána Poradnou pro integraci na další podporu cizinců žijících v České republice. Při organizaci kurzů dbáme také na ochranu životního prostředí. V našich učebnách např. preferujeme využívání tzv. whiteboard tabulí (oproti populárním flipchartům) a lektorům i účastníkům samozřejmě umožňujeme třídit odpad. Také se snažíme eliminovat nadbytečnou administrativu, takže vlastní organizace kurzů a seminářů zatěžuje životní prostředí zcela minimálně.

 

Informace o právech klientů Centra Czech In v souvislosti se zpracováním osobních údajů.