girl boy

O nás

Jazyková škola Czech In je sociálním podnikem nestátní neziskové organizace Poradna pro integraci, která se již čtrnáct let zabývá integrací cizinců v českém prostředí a má tedy obrovské zkušenosti s prací s cizinci z různých sociokulturních oblastí. Zároveň vycházíme ze zkušeností Poradny s výukou češtiny jako cizího jazyka pro dospělé a podporou dětí při řešení jejich vzdělávacích problémů.

 

Cílem jazykové školy je podpořit rychlé začlenění dětí jak do české společnosti obecně, tak především mezi jejich vrstevníky prostřednictvím výuky češtiny. Vzhledem k tomu, že se jedná o podnik sociální, je část příjmů jazykové školy využívána na další podporu cizinců žijících v České republice.

 

Czech In pořádá kurzy češtiny v mateřských, základních a střednách školách pro děti, které mají problémy s českým jazykem, se slovní zásobou, gramatikou či výslovností. Paralelně zajišťujeme také individuální lekce pro děti všech věkových kategorií v místě bydliště, přímo ve škole či v naší vlastní učebně na Praze 4.

 

V letních měsících Jazyková škola připravuje prázdninový kurz češtiny i jednorázové akce jako výlety se zaměřením na český jazyk. Děti se i s rodiči mohou účastnit tradičního Vánočního večírku, který pro své klienty a jejich ratolesti Poradna pro integraci pořádá.